Många nya medlemmar!

Med våren och killingarna kommer många nya medlemmar, vilket vi välkomnar varmt. Vi skulle inte kunna bedriva vår verksamhet utan det stöd som medlemsintäkterna ger och vi välkomnar besökare i hagen. Det är med glädje vi ser barn och äldre…

Många nya medlemmar!

Med våren och killingarna kommer många nya medlemmar, vilket vi välkomnar varmt. Vi skulle inte kunna bedriva vår verksamhet utan det stöd som medlemsintäkterna ger och vi välkomnar besökare i hagen. Det är med glädje vi ser barn och äldre njuta av djuren. Naturligtvis råder största försiktighet i närheten av killingarna. Det är viktigt att som ny medlem anmäla sig på introduktion och besöka hagen när den är bemannad av oss aktiva skötare. Introduktionspassen annonseras ut genom våra sociala medier.